Thuê hệ thống live

Quy Trình

Contact

Về Z.creatoz

Livestream

Bảng giá

Hỗ trợ

Hệ thống phòng Livestream chuyên nghiệp tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

Đặt ngay

03

Thiết bị hiện đại

04

Ekip setup Live

02

Mẫu Live chuyên nghiệp

01

Kịch bản Live hấp dẫn

Bảng giá thuê
phòng livestream

R70
 • Diện tích 70m2
 • Trang bị đèn, mic, phông,...
 • Có trang bị decor cơ bản

Đặt ngay

300.000đ/ giờ
Phòng VIP 70m2
(Một phiên tương đương 2h)

Bảng giá thuê
phiên livestream Full Service tại Studio

FS 01
 • Phong cách phiên live Simple
 • Phòng rộng 20m2
 • Ekip setup Live
 • Live với điện thoại Iphone 14
 • Mẫu live cơ bản 
  (Không cần mẫu - 100,000đ)
 • Ghim sản phẩm live

Đặt ngay

400.000đ/ giờ
Live cơ bản 
(Một phiên tương đương 2h)
FS 02
 • Concpet phù hợp sản phẩm
 • Phòng rộng 70m2
 • Ekip setup Live
 • Máy ảnh Sony A6400/ A6300
 • Lens Sony 18-105F4/ 50F1.8.
 • Đèn chuyên nghiệp, Mic,...
 • Livestream qua app Trung Hoa, giống Douyin.
 • Màn hình kiểm soát Live.
 • Ghim sản phẩm live
 • Seeding tăng tương tác live
 • Chất lượng hình ảnh sắc nét trên live
 • Nhân sự kĩ thuật
 • Nhân sự Seller Center

Đặt ngay

1,500,000đ/ giờ
Live chuyên nghiệp
(Một phiên tương đương 2h)
FS 03
 • Concpet phù hợp sản phẩm
 • Phòng rộng 70m2
 • Ekip setup Live
 • Máy ảnh Sony A6400, 2xA6300
 • Lens Sony 18-105F4/ 50F1.8 /
  28-70F3.5-5.6
 • Đèn chuyên nghiệp, Mic,...
 • Livestream qua app Trung Hoa, giống Douyin.
 • Màn hình kiểm soát Live
 • Ghim sản phẩm live
 • Seeding tăng tương tác live
 • Chất lượng hình ảnh sắc nét trên live
 • Nhân sự kĩ thuật
 • Nhân sự Seller Center

Đặt ngay

2,700,000đ/ giờ
Live Trung Hoa
(Một phiên tương đương 2h)
H 01
 • Setup Livestream cơ bản
 • 2 đèn Kino, mic thu âm
 • Live với điện thoại

Đặt ngay

700,000đ/ giờ
Live cơ bản
(Một phiên tương đương 2h)
H 02
 • Setup Livestream nâng cao.
 • Thiết bị ánh sáng, mic, capture card,...
 • Máy ảnh Sony A6400/ A6300
 • Lens Sony 18-105F4/ 50F1.8.
 • Màn hình kiểm soát Live.
 • Livestream qua app Trung Hoa, giống Douyin.
 • Máy tính
 • Nhân sự kĩ thuật
 • Nhan sự Seller Center

Đặt ngay

3,450,000đ/ giờ
Live Trung Hoa 1 máy ảnh
(Một phiên tương đương 2h)
H 03
 • Setup Livestream nâng cao.
 • Thiết bị ánh sáng, mic, capture card,...
 • Máy ảnh Sony A6400, 2xA6300
 • Lens Sony 18-105F4/ 50F1.8 / 28-70F3.5-5.6
 • Màn hình kiểm soát Live.
 • Livestream qua app Trung Hoa, giống Douyin.
 • Máy tính
 • Nhân sự kĩ thuật
 • Nhân sự Seller Center

Đặt ngay

4,790,000đ/ giờ
Live Trung Hoa 3 máy ảnh
(Một phiên tương đương 2h)

Bảng giá thuê
Ekip livestream Trung Hoa tại nhà

©2020 Allrights reserved mystore.com

CSKH

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us